Agenda fusion vs. Pocket Informant

Nerozhodným či zvedavým: obrázkové porovnanie nadstavieb nad (jednoduchý zabudovaný) Pocket Outlook.

Written by rony