Category: E-MAIL

TheBat! – poštový netopier

TheBat! – poštový netopier

Jeden z najlepších emailových klientov, s ktorými som kedy prišiel do kontaktu. V nasledujúcom seriáli sa budem podrobne venovať tomuto klientovi, pribudnú aj nejaké šablony správ, ukážky filtrov, pripravované novinky a postrehy z maillistov venovaných tomuto klentovi.

Súkromie poštových schránok zamestnancov?

Súkromie poštových schránok zamestnancov?

Lupa priniesla zaujímavý článok Za soukromé maily hrozí výpověď. Odhliadnuc od nesúvisiaceho nadpisu a obsahu, zamestnanec bol vyhodený kvoli podnikaniu na úkor zamestnávateľa (zneužíval...