Category: IPHONE

Ukradnutý iPhone 5 s IMEI 013412003755909

Včera, 18.12.2012 bol v Bratislave ukradnutý čierny iPhone 5 16GB s IMEI: 013412003755909. Pokiaľ by Vám ponúkali mobil s týmto číslom, buďte opatrný, pochádza...

Najlepšie správy pre nás?

Prezerám si článok s najlepšími aplikáciami na správy na iOS a premýšľam, či a ako by dopadol obdobný text pokiaľ by som trval na...

Nechcete iTunes a chcete hudbu

Nie je pravda, že na iOS ste na počúvanie hudby odsúdený na hudobný obchod iTunes. Do knižnice si môžete začleniť aj svoju vlastnú zbierku....

Vylepšite mi iTunes v počítači

Zamávať rúčkou a odmietnuť iTunes je ľahké. Najmä ak mu vlastne vyčítate jeho pozitívne vlastnosti. Lenže ten kus softwaru má aj svoje generačné nedostatky.

Rýchle porovnanie generácií iPhone

V roku 2007 bol predstavený iPhone. Pretože môžem z vlastnej skúsenosti krátko popísať jednotlivé generácie, tak skúste porovnať tie svoje spolu so mnou.