Category: WEB

Čítačka RSS g2reader so septembrovými zmenami

Od jari bolo jasné, že Google Reader končí a dodnes mi je ľúto, že nikto nemohol prevziať aspoň UI tohto nástroja. Následne sme počúvali...

Sharepoint: skrytie zložky s dokumentami

Sharepoint je sústava lokalít, v nich zoznamy a zložky. Každej z nich môžete prideliť prístupové práva. Často máte však problém, keď k dátam zložky...

Navigácia webu má mať maximálne sedem položiek

Najprv bolo slovo. Navigácia, teda po našom „menu“, je použiteľná do počtu sedem položiek. Z toho sme si urobili skoro axiómu. Vec, ktorú intuitívne...

PHPBB: Pekné názvy v interných odkazoch

V diskusnom fóre vložíte URL inej stránky toho istého fóra a ono sa to zobrazí nepekne ako viewtopic.php?id=blabla, a pritom PHPBB má databázu, v...