Prejav prezidenta U.S.A. o útoku na IRAK

priamy prenos na ČT 1. Začali?

Written by rony