PDA: Problémy s ActiveSync na jednej kope

kopu máte tu na cewindows.net.

Written by rony