ipaky a nový OS?

obtrela sa okolo aj správa ako bude HP na jednotlivých ipakoch riešiť povýšenie OS

Written by rony