Povzdych závisláka

Nemohol by Google pripomínať aj výročia mojich blízkych?

Written by rony