Dvorak o weblogoch

Dvoraka poznáte, je to taký menší Jacob Nielsen, má trošku viac ortodoxné názory a občas silne hraničiace so subjektivitou (mal by písať blog). Práve tento Dvorak vypustil do sveta kritiku weblogov, Kyberšmok bol tej lásky a v češtine si prečítame aspoň útržky.
Kliknite si potom dole na feedster a blogdex, zistíte ako to po Dvorakovom článku cvrká. Že je to ďalšie plusko návštevnosti?

Written by rony

1 Comment

Adam Javůrek

Jen drobné upřesnění: já toho Dvoraka necituji, nýbrž parafrázuji, takže mu možná podsouvám do úst něco, co přesně takhle neřekl ;-)

Comments are closed.