Movable Type: HTML editor (WYSIWYG) patch

Pokiaľ máte, alebo chcete, verziu 2.64, môžete zaexperimentovať a aplikovať patch (resp. patchnutý celý inštalák) systému Movable Type. Tento patch nahradí textarea novým HTML editorom:
New Movable Type Installer was announced (patched – unofficial)
Using WYSIWYG htmlArea HTML editor with Movable Type
Ešte som našiel HTML Area 3.0


HTML editor

Written by rony