Steve MacLaughlin sa presťahoval

Skvelý blog Saltire o pretekoch Formule 1 sa v polovičke októbra presťahoval:
Strathlachlan.com (jeho RSS)
Na pôvodnú adresu saltire.weblogger.com nezabudnite, pokiaľ chcete niečo vedieť o predošlých veľkých cenách.
Mimochodom, hosťuje v systéme TypePad

Written by rony