PaDAbum: ExplorerCe, HexCalc, DayCalc

Zaujímavý filemanager ExplorerCE
Na prepočítavanie z-do hexa poslúži HexCalc
A keď už počítame, tak DayCalc v1.4, vypočíta počet dní, hodín, minúť medzi dvomi zadanými dňami a časom.
Opera bude pre Palmy!!!! (2.x Opera)

Written by rony