Predaj PDA v Európe za rok 2003

Nadpolovičnou väčšinou to trhli PocketPC:
graf
Z článku nie je jasné, či sa porovnával počet alebo „prachy“.

Written by rony