Expression Engine (CMS systém)

Podľa zbežného prehliadnutia dema systému Expression Engine by som povedal, že je povšimnutiahodný. Primárne je určený pre budovanie weblogu a jeho systémovou požiadavkou je PHP s podporou XML a SQL databáza.

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.