Země očima…

Yuhů, dík. Ďalší weblog v čítačke:
Země očima nepozemšťana
Píše o webe a má pekný zemědesign ;-)

Written by rony