Žije mi tá služba? Riešenie pre PHP

Ja to mám pre perl a Networove PHP riešenie si zapisujem. Keywords: [PHP] [alive]

Written by rony