Čím skúsiť VoIP na PDA

Prehľad dostupných klientov telefonovania cez internet na PDA: Wireless: Have Your Voice Heard…VoIP Using Your Pocket PC

Written by rony