Microsoft Explorer vs. Mozilla Firefox

You may also like...

1 Response

  1. Piki píše:

    Láska môže byť povrchná, ale nenávisť ide vždy skrz naskrz :-)