Vytrhnuté: Hlavenka o novom idnes

Len krátky citát z článku:

Vývin a závin iDnesu ale znamená rezignaci na obsahovou bohatost…

Kebyže zmizne celý článok, táto veta musí zostať.
Súvislosti u mňa: idnes: redesign pre VIP dnes o 13.00!, idnes.cz a dôsledok použitia XHTML/CSS, idnes vodizajnovan.

Written by rony