Review poslednej verzie firmware na Motorola MPx220

Motorola po peripetiách s telefónom (a rôznych oranžových, čiernych bodkách) ale hlavne zlým zvukom v tomto telefóne prikročila k nápravám formou vydania update firmware. Či sa jej to darí, nemôžem nijako dokumentovať (česká a slovenská Motorola ma nekontaktovala) a preto varujem a sám očakávam, čo z toho bude. Zatiaľ čítajte v angličtine review
Dôsledne si prečítajte, čo bolo deklarované ako opravené. (mojou neumelinou som pochopil, že umretý zvuk bol zachránený).
Porovnávacie fotky mám rád: IPOD, I-MATE a MPX220

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.