Status: nedôvera

MSN Search uprednostní web na IIS vo výsledkoch. Spravodaj nedôveruje takejto taktike. Čo bude nabudúce? Uprednostní rasistický web bežiaci na IIS pred mojou stránkou? via Cetoraz

Written by rony