Thunderbird umožní prístup k niektorým webmailom

Za dosť zaujímavé považujem oznámenie podpory pre prístup k niektorým webmailovým službám priamo z prostredia Thunderbird. Podobnú podporu má Outlook Express pre Hotmail.

Written by rony