VC U.S.A.

Uau, tak takéto sme dlho nevideli! Doporučujem kuknúť si to na zázname, čo pôjde na Markíze. Neprešvihnite začiatok.

Written by rony