Treba posielať správny mime typ

Dôvodom vyradenia niekorých nádejných účastníkov z Interzen je neposielanie správneho mime typu dokumentov. Napriek desiatkam tisíc hodín strávených vývojom sa môže dokonalá prezentácia zrútiť ako domček z karát púhym nerešpektovaním príslušných RFC dokumentov:

  • RFC 1927
  • RFC 1437
  • RFC 2324

Pokiaľ nedodržujete tieto dokumenty, nemôžete byť úspešní ani dokonalí.
Veríme, že dôjde čo najskôr splneniu aj týchto podmienok, veď aj SEO AnalySer sa po desiatkach dní nosným websajtom internetu podarilo zastovkovať.

Written by rony

2 komentáre

Comments are closed.