Dotovaný internet v interview

Inteview so splnomocnencom vlády SR pre informatizáciu o dotovanom internete a aj k poslednému prehľadu stavu webových stránok z hľadiska webdesignu. Akoby som to nebol hovoril…

Written by rony