Okrúhle výročie Bloguje.cz

Podľa vyjadrenia Arthura má Bloguje.cz okrúhle výročie: 1024 dní.

Written by rony