Už mám epub Gorila od Toma NicholsonaVďaka iAdverti mám v iPade „recenzentskú“ verziu epub Gorila od Toma Nicholsona. Na Slovensku asi nemusím opisovať, čo to je. Všetky zvesti o vydaní sú teda zaručene pravdivé.

Tom Nicholson: Gorila (iAdverti)

Tom Nicholson: Gorila (iAdverti)

Pre zvedavcov a váhajúcich: kniha tento mesiac 23. júla 2012 výjde v tlačenom vydaní ako aj v elektronickej verzií. Ja teda možem potvrdiť zaradenie do BookStore v Apple a iné zdroje potvrdím neskôr.

Nateraz a narýchlo: je to klasický epub, doplnený nad rámec tlačeného vydania o audio a video obsah, skúšam ho v klasickom iBooks na novom iPade. Mal by ísť samozrejme aj na iPhone či iPode Touch. Oproti tlačenému vydaniu obsahuje epub aj viacej obrázkov napr. scan listov Vojenskej prokuratúry alebo Nicholsonove poznámky. Tým je epub unikátnejší.

Preveril som základné vlastnosti: inverzné zobrazenie je funkčné, zmena veľkosti a typu fontu je funkčné, sadzba je bez zjavných chýb, kniha obsahuje aj obrázky. Zoznam kapitol je funkčný. Text rozhodne prešiel dôkladnou korektúrou.

Nikdy som nerecenzoval knihu a ak sa o niečo také pokúsim, buďte zhovievaví, budem buď veľmi stručný alebo nemotorný recenzent. Ale nenapíšem to skôr ako posledné dni júla alebo v auguste.

PS: linky na knižku v BookStore nie sú k dispozícií, ako som písal v júni, knihu dostanete od 23. júla 2012.

Gorila
Cena: 6.99 USD
Jazyk:

Tom Nicholson

Fiction & Literature, Books, Mysteries & Thrillers

Gorila

(5 hlasov)

NAJOČAKÁVANEJŠIA KNIHA ROKA V ROZŠÍRENEJ E-VERZII !!! 

NA ROZDIEL OD KLASICKEJ PAPIEROVEJ KNIHY V TEJTO E-KNIHE NÁJDETE AJ DOTERAZ NEPUBLIKOVANÉ FOTOGRAFIE A VIDEA.


TOM NICHOLSON o Gorile:

Kniha, ktorú držíte v rukách, je založená na faktoch. Zároveň musím konštatovať, že nemáme v rukách dôkazy o tom, že všetky skutky a príbehy sa stali naozaj tak, ako ich opisuje údajný spis Gorila. 

Materiál Gorila by mal byť spravodajský spis, o ktorom – zatiaľ – nemôžu svedčiť jeho autori a tvorcovia, lebo nie sú zbavení mlčanlivosti. Ide o prepisy rozhovorov, ktorých originálny audio-záznam zatiaľ nevlastníme, preto považujeme s vydavateľom za správne a spravodlivé vopred upozorniť čitateľov na to, že táto kniha sa má čítať ako novinárska tvorba. To znamená, že „dôkaz pravdy“ neviem poskytnúť a ani o úplnej pravdivosti spisu Gorila nikoho nepresviedčam. V novinárskej praxi považujeme príbeh za hodnoverný, ak ho máme potvrdený z dvoch alebo troch od seba nezávislých zdrojov. Tento postup je úplne obvyklý a používali ho aj noviny Washington Post pri známej kauze Watergate v sedemdesiatych rokoch...

Posledná aktualizácia: 23.07.2012

Written by rony