Vytvorenie udalosti a úlohy do MS Outlooku v IE

Pre intranety sa hodí možnosť priamo na webstránke tlačítkom/odkazom pridávať úlohy či udalosti do kalendára MS Outlook.

microsoft-windows-8
<script>

var olAppointmentItem = 1;

function appt( Subject, Location, Start, ReminderMinutesBeforeStart )
{
 this.Subject = Subject;
 this.Location = Location;
 this.Start = Start;
 this.ReminderMinutesBeforeStart = ReminderMinutesBeforeStart;
}

function saveAppt( obj )
{
 out = new ActiveXObject( "Outlook.Application" );
 appt = out.CreateItem( olAppointmentItem );
/* appt.MeetingStatus = olMeeting */ /* ak chcem zavolat schodzu */
/* appt.Recipients.Add ("someone@gmail.com") */ /* koho volam na schodzu */
 appt.Subject = obj.Subject;
 appt.Location = obj.Location;
 appt.Start = obj.Start;
 appt.ReminderMinutesBeforeStart = obj.ReminderMinutesBeforeStart;
 appt.Display();
 /* appt.Save(); */
}

function vytvor()
{
newAppt = new appt("test subject", "this location", "05/26/2000 9:00 AM", "15");
saveAppt( newAppt );
}
 function createTask() {
        //create Outlook object and map to the task folder
        var outlookApp = new ActiveXObject("Outlook.Application");
        var nameSpace = outlookApp.getNameSpace("MAPI");
        var mailFolder = nameSpace.getDefaultFolder(9); //olFolderTask

        //create the task
        var task = mailFolder.Items.add('IPM.Task');
        //set task properties 
        task.Subject = 'Subject';
        task.Body = "Body of Task";     
        task.StartDate = "01/01/2012";
        task.DueDate = "06/01/2012";
        task.ReminderSet = true;
        task.Save();
   }

</script>

<div onclick="vytvor()">VYTVOR KALENDAR</div>
<div onclick="createTask()">VYTVOR ULOHU V OTLAKU</div>

Written by rony