Apple novinky: správy, ktoré nemusíte čítať

Apple novinky je súčasť môjho weblogu spravodaj.madaj.net a ide o súhrn diania okolo firmy Apple, ktorý vydávam každý týždeň vo forme článku pre weblog.

Správy sú nahovorené ako zvukový záznam pričom používam technológiu „podcast“, ktorá umožňuje automatický odber nových dielov.

Apple novinky:

  • https://spravodaj.madaj.net/
  • https://spravodaj.madaj.net/podcast.php

Zdrojmi pre získavanie informácií sú vybrané hodnoverné a osvedčené svetové internetové magazíny zamerané na spravodajstvo o firme Apple.

Dĺžka spravodajstva sa pohybuje v minútach a obvykle je medzi dvomi až štyrmi minútami.

Jednotlivé správy sú v rozsahu jednej vety, ktoré zbieram počas týždňa štúdiom internetových zdrojov a považujem ich za natoľko významné, aby sa ocitli vo vydaní.

Bannery

Apple novinky: správy, ktoré nemusíte čítať!

Apple novinky: správy, ktoré nemusíte čítať!

Finalizácia podcastu prebieha v nahraní hlasového záznamu – prečítam zozbierané správy, ktorý nastrihám so znelkou a hudobným podmazom v GarageBand.

Ku každej správe vyberám sprievodný obrázok a označujem ju ako samostatnú kapitolu.

Konečné vydanie je vo formáte M4A, ktorý mi umožňuje delenie do kapitol, ich pomenovanie a vloženie obrázka.

V rámci vydanie je možné uverejniť správu z domáceho diania na základe vášho tipu alebo záujmu.

Som otvorený zaradeniu vášho zvukového záznamu, pokiaľ vyhovuje konceptu Apple noviniek a dôjde k dohode medzi nami.

V oboch prípadoch ma kontaktujte.