Design Spravodaja: posledné komentáre

Na web Spravodaja som pridal zoznam posledných komentárov. Teraz je to vsunutý blok priamo v tele postov blogu. Neskôr to presuniem do pravého stĺpca.


V MovableType sa tieto komentáre zapíšu v index template takto:

<MTComments lastn="6" sort_order="descend">
<MTCommentEntry>
<$MTCommentDate format="%k:%M" $>: <$MTCommentAuthorLink show_url="0" $> (<a href="<$MTEntryLink$>" title="Otvor: <$MTEntryTitle$>">link</a>)
</MTCommentEntry>
</MTComments>

Pre zbudovanie som použil HELP k MT, asi na troch miestach.

Môže sa Vám ešte páčiť...