Nechce sa vám platiť za súborový manažér?

Taubetapi Advanced Explorer 1.2.0 zbaví túto dilemu aktuálnosti. Vyzerá to slušne, na úrovni Resco File Explorer.


Vlastnosti:
2 panely + 1 barpanel
Rôzne spôsoby zobrazenia (veľké ikony, malé ikony, zoznam)
Možnosť vypnutia zobrazenia súborov z ROM, špeciálnych súborov (DLL, CPL..)
Práca so schránkou spôsobom Cut Copy Paste
Mazanie súborov
Premenovanie, zmena prípony
Nová zložka
Poslanie súboru mailom alebo cez infra
Rozšírené funkcie:
Remember last open folder
Sorting listview by many method
Different folder can have different settings (sorting, view method)
Find Files by using different properties of file
Move To
Copy To
Back
Next
Recycle Bin in Storage / main memory
Undo
Favourite management
Shortcut management
Encryption/Decryption
Associate single file type to different applications

Môže sa Vám ešte páčiť...