vBar (obdoba WisBar)

vBar je veľký 21 kilobajtov a mal by robiť to, čo populárnejší WisBar. Je to teda prílepok k PocketPC, aby ste mohli ukočiť bežiace aplikácie alebo ľahšie medzi nimi prepínať. Podľa obrázkov je to teda zjednodušený klon WisBaru, čo môže veľa používateľom vyhovovať.
Ešte k WisBaru – moje výhrady k indikátorom baterky rozptýlil kolega, takže zrejme to ide preskinovať. Zatiaľ som sa ešte k tomu nedostal, plne mi stačí jablko vľavo hore namiesto hrozného pokrkvaného okna.

Môže sa Vám ešte páčiť...