cLaunch Version 11.01!!! [update]

[update na 11.01] cLaunch dospel do ďalšej verzie (screenshot). Už som o ňom písal 16. októbra a ja ho odvtedy aj používam. Novinky vo vnútri príspevku..


Nové:
– nastavenie okrajov, veľkostí ikon, názvov ikon pre každú skupinu,
– okreaj tabu je možné nastaviť ako trojrozmerný,
– nastavenie ikon a šípiek môže byť vypnuté,
– prechádzanie medzi tabmi
Opravené:
Veľkosť ikon iné ako 16 alebo 32 niekedy zobrazilo ružovú farbu na pozadí
Pri zmene štruktúry dát, je nutné vložiť znovu meno skupiny
Nastavenie je už možné pre každú skupinu
Voľby sú už možné pre každú skupinu
Import je premiestnený do Nastavení

Môže sa Vám ešte páčiť...