Hlava proti Nohe – na SPAM účinkuje zákon

Hlava plne spravodlivo protestuje a požaduje korektné podnikateľské správanie sa bez negatívnych príkladov zo zahraničia. Prvým úspešným krokom je deaktivovanie domén vlastnených podozrivým podnikateľom na poli šírenia kradnutých e-mailových adries, ktoré sa dajú bez problémov kvalifikovať ako navádzanie k porušovaniu zákonov ČR a zákonov krajín ďalších potenciálnych obetí. SPAMovať je ľahko, ťažko je dosiahnuť primeranú reakciu zákona. Hlava len zopakoval neustále dokola opakované – nereagujte nijakým spôsobom na SPAM. Neostávajte len v pozícií jeho vymazávania a šírte vo svojom okolí povedomie o možnostiach riešení v rámci možností – ak spamuje český alebo slovenský subjekt alebo osoba, riešenie je možno bližšie ako sa zdá.

Môže sa Vám ešte páčiť...