Nové u mňa: RSS kategórií

Podľa stručného návodu som rýchlo sprevádzkoval RSS kanály jednotlivých kategórií Spravodaja. Do navigačnej oblasti vo výpise zoznamu kategórií pribudol odkaz na jednotlivé RSS kanály a to momentálne tieto:

Podotýkam, že URI týchto kanálom nepovažujem pre mňa záväzné do tej istej miery ako je pre mňa URI na moje hlavné RSS. Aj keď som prakticky nemenil štruktúru kategórií, môže sa to stať a tým pádom sa zmení aj názov RSS kategórie.

Môže sa Vám ešte páčiť...