CMS 3.: Interpunkčné znamienka II.

Našťastie už máme za sebou najdôležitejšie interpunkčné znamienka a rozhorel nám pomlčkový problém. Podobá sa na medzery.


Našťastie aj u interpunkcie vládnu isté pravidlá, ktoré môžeme do editorov textu zabudovať a využiť aj v CMS systémoch. Pretože sám sa necítim príliš odolný voči nevhodne umiestneným čiarkam, siaham po múdrej knižke [1]. Pred pár dňami som v nej našiel pre mňa uspokojujúce slová. Podľa všetkého sa čiarky umiestňujú podľa logiky autora a s citom. Pokiaľ sa teda niekto rozčuľuje nad čiarkami v texte ešte je šanca zviesť to na neexistenciu exaktných pravidiel.

Z knižky som sa dozvedel niečo o vzniku interpunkcie. Začal ju používať benátsky nakladateľ a tlačiar Aldus Pius Manutius (1450-1515). On zaviedol čiarky, bodkočiarky a dvojbodky. Výkričník vznikol z latinského zvolania Iyo písaním skratky Io pod sebou. Presne tak isto otáznik vznikol písaním latinského slova Questio ako spojenie písmen Qu pod sebou.

Čítajúc knižku sa dostávam k dnešnému rozprávaniu o pomlčkách. O písaní textu vieme už toľko, že používateľ vkladajúci text si prácu zjednodušuje a ťažko ho donútime podobné znaky rozlišovať logikou ich použitia či akousi typografiou. K tomu prispieva aj klávesnica a používaný software. Proste nič tomu nebráni a na medzerách sme si to už predviedli.
Vodorovná čiarka v texte existuje tiež v rôznych podobách:
Znamienko mínus je vlastne všeobecnou náhradou ostatným, pretože práve ono sa na klávesnici nachádza priamo. Preto naše algoritmy musia počítať s tým, že v texte sa toto znamienko bude nachádzať takmer výhradne.
Pomlčka naznačuje väčšiu prestávku v reči a výrazne oddeľuje od seba časti textu. Často sa nazýva aj ako pauza. Používa sa ešte ako opakovacie znamienko, miesto nuly alebo neznámej hodnoty v tabuľkách a ďalších prípadoch.
V počítačových písmach sa pomlčka vyskytuje vo veľkosti půlštverčík (en dash) a čtverčíková (em dash). Prvá sa používa v beletrií a hladkej sadzbe (dlhšie súvislé texty oddeľované iba odstavcami) a druhá v akcidenčnej (to sú nápisy, merkantil, proste všetko čo má menej textu so sprievodnou grafikou).
Pomlčka nesmie byť na začiatku riadka a z oboch strán sa musí oddeliť bežnou medzislovnou medzerou. Často sa pomlčka použije ako prirodzená náhrada textu v zátvorkách.

Mimochodom, viete ako spoznám text neumelého autora? Je plný tučne vyznačených slov, italiky, dlhikánskych viet a často doprevádzaný textom v zátvorkách. Ich autori si podvedome uvedomujú neprehľadnosť textu a snažia sa pomôcť si napríklad niekoľkoúrovňovým číslovaním nadpisov. Typickým príkladom sú vysokoškolské skriptá písané narýchlo z dôvodu neexistencie inej literatúry a často sa s týmito textami stretávate aj vo firmách ako produkt špecialistov vo svojom odbore. Práve takéto texty sú pri ich publikovaní predmetom sváru. Často ho prehrávame, čo je škoda.

Spojka (spojovník) je zvláštnym použitím pomlčky a nahradzuje v písanom texte spojky (a, až, od do, versus/proti). V takomto prípade sa pomlčka píše bez medzier a nesmie byť na začiatku alebo konci riadka.
Týmto končím exkurziu do typografie, pretože algoritmická úprava písania pomlčiek je takmer nemožná. Jediné, čo môžete urobiť je náhrada znamienka mínus príslušnou entitou.
Teraz niečo z praxe a netýka sa to seriálu. Iste si všímate módu používania drobného zdobenia textu. Kým u trendov je to dlhodobejší a všeobecne uznávaný jav, móda nemusí byť prijímaná s nadšením. To na čo chcem upriamiť pozornosť je podľa mňa divná móda používania dvojbodiek, bodiek a podobných znakov k „ozátvorkovaniu“ textu. Pred pár rokmi bola móda umiestňovať na webstránky ale aj v merkantile ako dekoratívny prvok čiarový kód. Pri prvom použití to bolo originálne, neskôr je to už otrepané a nevkusné.
Pokiaľ teda narazíte v TITLE webstránky názov napísaný nejako takto:
:: Šróbiky :: s.r.o. :: vaše matky pre život ::
a prípadne ešte niekoľkokrát zopakované v menu či nadpisoch, zasmejem sa a pouvažujem.
Proti dekorácií textu nemám výhrady avšak možno by bolo vhodnejšie opustiť 3L|t3 písanie ASCII artu. Radšej si tie štyri bodky vytvorte ako obrázok a nevkladajte priamo v HTML kóde. Vytvorte to ako CLASS v CSS.
Ale najvhodnejšie by už bolo vymyslieť niečo originálnejšie, nie? Dekoratívnej minigrafiky pre ošperkovanie grafiky je pomerne hodne, dvojbodky mi pripadajú už iba lacným efektom.


Zhrnutie článkov na tému CMS do 21. mája 2004:

Môže sa Vám ešte páčiť...