Potrebujete do firmy informačný systém?

Jednoduchým testom to zodpoviete: prejdite si subjecty správ elektronickej pošty prechádzajúcej vnútri firmy. Pokiaľ sa markantne často vyskytuje v predmete správ značka preposielania (forward), je váš systém práce vo firme neefektívny a dátové toky chaotické. Je to totiž znak, že distribúcia dokumentov prebieha systémom „do lavíny“, kedy príjemca mailu tento ďalej distribuje kolegom.
Je to nekontrolovateľné a veľmi ťažko získavate akýkoľvek feedback.
Musíte porozmýšľať nad vhodnejšími riešeniami. V malej firme pomôže napríklad malý webový server s dokumentami, ktoré vkladajú do adresárov podľa oprávnení ich autori až pre väčšie firmy sa oplatí dátový sklad s nejakou úrovňou document managementu. V malej firme sa v rámci webu oplatí webzinový systém intranetu – kľudne stačí použiť bežný CMS pre weblog (haló, kde sú jednotlivci, ktorí by poskytovali finančne nenáročné riešenia pre firmy?). Pre väčšie spoločnosti buď drahé intranetové riešenia alebo aj bežné Opensource – v princípe je to jedno, oboje rieši ten mailový haló-haló systém. Dosť dobré je aj riešenie serverom Exchange a naozaj plným využitím Verejných zložiek (ja ich volám zložky pracovných skupín – zdá sa mi trefnejší).
V komentároch poskytujem konzultácie, 2k/h.

Môže sa Vám ešte páčiť...