Čo myslíme oddelením vzhľadu od obsahu

Jednoduchá veta, ktorou nabádame autorou stránok k oddeleniu obsahu od vzhľadu ich môže miasť – veď neustále v texte určujú – toto je nadpis, toto je perex, toto je zoznam, toto je zvýraznené slovo. A proste aj toto chápu ako modifikácia textu s cieľom meniť vzhľad.
Posledný odstavec príspevku Je XHTML sémantický jazyk? na Handmade vysvetľuje:

Ak pri moderných postupoch tvorby webových stránok hovoríme o oddelení obsahu od jeho formátovania, nevyjadrujeme sa presne. Čo v skutočnosti odddeľujeme je štruktúra obsahu (vytvorená pomocou XHTML) od formátovania tejto štruktúry (pomocou CSS).

ilustracia

Môže sa Vám ešte páčiť...