TypeKey: komentáre s identitou

Neviem síce ako zabrániť tomu, aby niečo takéto využívalo trebars Živě, ale nápady z príspevkov Weidu: Kdo za vás komentuje? a dgx: Krade Vám někdo identitu? majú už nejakú odpoveď:

TypeKey

Táto služba je viacmenej odpoveďou na pred časom populárny comment spam. Do vydania Movable Type 3.x sa comment spam riešil rôznymi spôsobmi a jedným z riešení bola implementácia Bayeziánskych filtrov, lepšieho manažmentu komentárov MT-blacklist a pod.
Paralelne sa diskutovalo a vyvíjalo aj riešenie obmedzenia komentovania na cudzích stránkach. Vychádza sa z premisy, že stránky sú súkromným majetkom a všetky komentáre sú teda jeho výlučným vlastníctvom a je jeho právom stanoviť kritéria pre vstup. Proti tomu však hovoril záujem o komentáre v protiklade s obmedzeniami ako je nutnosť konta pre komentovanie a pod.
Práve pre toto sa vyvinul TypeKey, ktory v implementácií pre Movable Type dáva autorovi stránok niekoľko stupňov bezpečnosti komentárov a komentujúcim dáva možnosť používať jediné konto pre všetky weby používajúce TypeKey.
Toľko som pochopil ja a v stručnosti zreprodukoval. Teraz je už len na vývojárov či radšej prijmu už vyvinuté riešenie alebo sa budú pokúšať vyvíjať nejaké alternatívne systémy. Už u TypePadu totiž hrozí roztrieštenie a pokiaľ niekto sa chce komentármi zaoberať, jednoznačnou devízou je kompatibilita, dokumentácia pre implementáciu do ďalších systémov a aspoň náznak hodnovernosti toho „centrálneho“ serveru ako hovorí dgx.
Prosím pred rozvinutím diskusií o komentároch zvážte možnosti:

  • nepozriem si ten TypePad?
  • viem vymyslieť niečo lepšie, čo má šancu zvalcovať TypePad,
  • má vôbec zmysel sa tým zaoberať?

Dobrou voľbou je pre prípad Weidu na svoje stránky dať upozornenie o tom, akým spôsobom prejavujete svoju identitu na cudzích stránkach a zhrnúť svoje zásady. Aj tak to zväčša prd pomôže ;-) Dobrý komentár na Burning Bird.
Mimo misu: pekným riešením je Trackback.

Môže sa Vám ešte páčiť...