W2B: Od nápadu k realizácií

Pred obedom mi napadla asociácia na nové logo W3C a poobede už bola funkčná doména, názov, logotyp. Ešte nejaký content. Pokiaľ sa chce niekto trošku recesisticky venovať malému obsahu, môžeme to prediskutovať:
Názov je W2B – World Wide Bad s logom v tvare <|> a logotyp je mierne pripomínajúci W3C a mal by byť protipólom. Na obsah som ešte nepomyslel, takže nápady nech sa hrnú. Pokiaľ to bude mať význam proste na to nasmerujem CMS a nakonfigurujem to.

W2B

Môže sa Vám ešte páčiť...