Problém nevyskytovania sa www.seznam.cz v Jyxo

Dnes mám dva problémy a dve riešenia. Prvé je na webdesignéroch a druhé na programátoroch vyhľadávačov/katalógov.


Yuhů komentuje test umiestnenia inej stránky v Jyxo na prvom mieste miesto logického www.seznam.cz a pripomína, že Seznam nemá v dokumente tento výraz spomenutý.
Ja odvodím riešenie pre webdesignera:

  • aspoň raz v dokumente uveďte aj URI svojho sajtu: najvhodnejšie ako link „domov“ a to nie relatívne ale absolútne, to by mohlo pre vyhľadávací robot postačovať,
  • posilenie dosiahnete aj uvedením v texte dokumentu, napríklad v pätičke v uvedení autorských práv je to také neinvazívne a nevtieravé; © 2004 www.kotolog.tld

Zároveň sa chcem dotknúť známeho problému: Používateľ si otvorí stránku vyhľadávača (ako domácu) a do formulára uvedie URI inej stránky a až následne ju otvára z výsledkov hľadania.
Môj tip na riešenie je samozrejme logický: netreba nadávať používateľom, ktorým chýba logické rozlíšenie kolónky adresa a kolónky vyhľadávača. Počítač má riešiť aktuálne problémy vlastnou logikou, ktorá je postavená nad logiku IT geeka.
Preto by bolo prínosné, aby populárne vyhľadávače/katalógy do algoritmu vniesli aj analyzér vstupu s identifikáciou „vložil tam URI?“ a v takom prípade na prvom mieste ponúkne link na konkrétnu doménu (nechám na ctených programátoroch či to urobia púhym regulárnym výrazom alebo skúsia aj dotaz na DNS záznamy). Sčasti už samozrejme napadli Illicha z Jyxo po konverzácií u Yuhů.

Môže sa Vám ešte páčiť...