DomainKeys je ochrana elektronickým podpisom

Google oznámil implementovanie DomainKeys do služby Gmail. DomainKeys je hlavne serverovská technológia, ktorá zvládne jednoznačnejšie určiť hodnovernosť odosielateľa a to bez porušenia súkromia – odosielateľ totiž odosiela správu cez svoj server a tá je serverom len podpísaná elektronickým podpisom servera aby cieľový server si vedel overiť, či je tomu naozaj tak.
Spameri v drvivej väčšine odosielajú správy s vymyslenou e-mailovou adresou a doménové meno za zavináčom si proste vylosujú z existujúcich, pričom samotný mail zväčša odosielajú z úplne iných zdrojov.
Odhadujem, že nasadenie technológie do smtp daemona nie je technicky náročné – ide len o psychický faktor producenta toho ktorého autora. Najneskôr k technológií zrejme pristúpi Microsoft, čo je paradox, pretože k SMTP pristúpil bez zbytočných rečí ;-)
via Kryl

Môže sa Vám ešte páčiť...