Bezpečnejšía automatika pomocou SCP

Premýšľavejší ľudia si prenos súborov protokolom FTP skriptujú najmä pokiaľ ide o opakovanú činnosť. FTP je však nešifrovaný protokol, kde dáta aj prihlasovacie údaje putujú „bez ochrany“, je lepšie vymyslieť to za pomoci SCP. Podmienkou je podpora tohto protokolu serverom, s ktorým si chceme „pokecať“.
Väčšina ľudí pozná WinSCP či jeho verziu ako plugin pre geniálny FAR. No a väčšina tiež pozná putty.
Riadková verzia SCP: pscp
pscp je súčasťou balenia PuTTY a je to dobrá implementácia scp pre Windows. Je to win32 aplikácia vhodná pre použitie z príkazového riadka (teda ručne) alebo naskriptovanie (napríklad v skriptoch .BAT resp. dokonalejšom Windows Shell).
Základný formát pscp je:
pscp myusername@remotehost:remotefilespec localfilespec
…na stiahnutie súboru z remotehost na lokálny disk, či:
pscp localfilespec myusername@remotehost:remotefilespec
…na uloženie lokálneho súboru na počítač remotehost.
Spustením pscp bez parametrov sa zobrazí zoznam a popis použiteľných parametrov.
psc si môžete stiahnuť zo stránky PuTTY. Ďalšie SSH, SCP programy pre Windows sú tiež k dispozícií.
Motto: naučte sa skriptovať pre Windows Shell, pokiaľ sa chcete nazývať administrátorom systémov Windows.
PS: rsync poznám

Môže sa Vám ešte páčiť...