Sprostosti v médiách: podvrhnuté SMS

Samozrejme blbosti, nezrovnalosti, neinformovanosť, nulový prehľad, neochota zdvihnúť telefón a pred publikovaním si prejednať problém s odborníkom. VÚČAKO podrobne vysvetľuje problém podvrhnutých SMS, ktorý tak vďačne prebrali prisprostasté média ako v každom inom prípade. Ďalšie veľké odhalenie vo vnútri príspevku:

Zaujímavé, že ešte nenapísal jediný novinár o fakte, že v rámci SMTP protokolu neexistuje žiadna možnosť ako zabrániť vloženiu akejkoľvek adresy ako parametra povelu MAIL FROM: a tak pripomínam, že postačí toto:

cmd
nslookup
set querytype=MX
noviny.cz

(tu si odpíšeme zobrazenú adresu smtpserver)

exit

a pokračujeme odoslaním mailu:

telnet smtpserver 25
helo peklo
mail from:lucifer@peklo.tv
rcpt to:redaktor@noviny.cz
data
Dnes o desiatej si pridem po teba.
Lucifer
.

Ba čo horšie, ide tam dať aj adresu typu: predseda.vlady@urad-vlady.cr a to najhoršie – takto komunikujú vírusy. To sú ale objavy, že? Kto si spomenie na tie pamätné BANKOMATY?

Môže sa Vám ešte páčiť...