GNU/GPL v slovenčine

[slovenský preklad] GNU/GPL je licencia ochraňujúca práva pôvodných autorov zároveň poskytujúca práva k slobodnému používaniu softwaru vydaného pod touto licenciou.


Pôvodný program vydaný pod GNU/GPL je nutné voľne poskytovať vrátane kompletného zdrojového kódu (s dôrazom na povinnosť chrániť práva pôvodných autorov, pokiaľ ide o odvodené dielo). Toto je napríklad problém webových služieb založených na softwari, ktorý chráni GNU/GPL (alebo púhymi časťami kódu pod touto licenciou). Takými by napríklad boli služby ako webový e-mail hosting, web hosting a pod. V takom prípade musí prevádzkovateľ poskytovať zdrojové kódy (čo často nechce a preto si radšej vyvinie všetko sám).
Originálna licencia je k dispozícií v angličtine, pre oboznámenie sa s ňou je k dispozícií slovenský preklad na ktorý chcem upozorniť – www.gnu.sk
Z nej možno citovať:

Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok…
Modifikované súbory musíte doplniť zreteľnou zmienkou…
Doplníte strojový kód písomnou ponukou, platnou najmenej tri roky, podľa ktorej poskytnete akejkoľvek tretej strane kópiu úplného strojovo čitateľného zdrojového kódu…
Nesmiete kopírovať, modifikovať, poskytovať sublicencie, alebo šíriť Program iným spôsobom, ako vyslovene uvedeným v Licencii.
Modifikáciou alebo šírením Programu (alebo každého diela založeného na Programe) teda vyjadrujete súhlas s Licenciou…
Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu tu zaručených práv príjemcu.
Ak si prajete zahrnúť časti Programu do iných voľne šíriteľných programov, ktorých podmienky pre šírenie sú odlišné, zašlite autorovi žiadosť o povolenie.
Licencia neumožňuje zahrnutie vašeho programu do programov, ktoré nepodliehajú Licencii.

GNU/GPL teda vo voľnom výklade núti každého používateľa rešpektovať práva autora programu. Zároveň núti autorov odvodených diel rešpektovať GNU/GPL – zjednodušene povedané: čo raz bolo vydané pod GNU/GPL už pod inou licenciou byť šírené nemôže. Používateľ má právo upraviť si dielo podľa svojich potrieb v plnom rozsahu – akonáhle chce svoju úpravu šíriť ďalej už sa musí riadiť podmienkami licencie GNU/GPL – tým je poskytnutá používateľom dostatočná sloboda nakladania s dielom. Zdalo by sa, že najväčšia ťarcha je na autoroch a na odvodených dielach pretože práve slobodný software sa vyvíja často odvodeninami najmä v prípadoch, keď pôvodný autor utlmí vývoj ale licencia platí ďalej.
Pred vydaním programu pod licenciou GNU/GPL (resp. zahrnutím takéhoto programu do vášho diela či jeho modifikácií) si teda rozmyslite tento krok, pretože má svoj dosah a dôsledky.

Môže sa Vám ešte páčiť...