Vkladanie úloh do PDA cez PC

Strašne moc hodín som venoval vyvinutiu tohto GNU/GPL skriptu, ktorý ako jediný na svete umožňuje vložiť do mobilných zariadení úlohu (Task) bez použitia Outlooku (je ale nutné ho mať nainštalovaný).
MakeTask Sextreme Insertion je jediný svojho druhu a dávam vám ho k dispozícií úplne zdarma. Verzia pre firmy Make Task Mickey Mouse s možnosťou vkladať aj začiatok plnenia úlohy je k dispozicií len u nás v Spravodaj Software Foundation.
Skript je súčasťou tohto príspevku.' MakeTask Sextreme Insertion TM
' Code (c) Spravodaj.madaj.net
Dim objOutlook
Dim itmTask
Dim datDue
Dim strMsg
Const olTaskItem = 3
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.application")
Set itmTask = objOutlook.CreateItem(olTaskItem)
itmTask.Subject = InputBox("Úloha:", "Subject")
' itmTask.Body = InputBox("Enter the task body text:", "Body")
If Len(itmTask.Subject) = 0 Then
Else
datDue = InputBox("Dokedy:", "Due Date",Date())
If datDue <> "" Then
itmTask.DueDate = datDue
End if
itmTask.Categories = "Kúpiť"
itmTask.save
End If
Set itmTask = Nothing
Set objOutlook = Nothing

Uvedený kód si uložte napríklad do súboru MakeTaskSextreme.vbs na plochu svojho Windows.
Použitie je úžasne jednoduché: klepnite a vyplňte najprv názov úlohy a potom dátum splnenia. Priamo v kóde je už zadaná kategória pod ktorú sa úloha uloží.
Pri synchronizácií mobilného zariadenia sa úloha uloží do neho.
via Spravodaj 2003

Môže sa Vám ešte páčiť...