Odpoved: EK k softwarovým patentom

Ján Figeľ (zástupca Slovenska v Európskej komisií) odpovedal na môj nedávny e-mail, z ktorého vyberám

EK smernicu o tzv. softvérových patentoch schválila už 20. februára 2002, teda viac ako 2 roky pred tým ako som nastúpil do EK…
Cieľom smernice je posilniť ochranu a význam duševného vlastníctva a vytvoriť pravidlá pre rozsiahly a rastúci trh, na ktorom sa zvyšuje aj rozsah právnych sporov kvôli rôznym národným opatreniam v štátoch EÚ…
V prípade dalších podrobnejších otázok, odporúčam Vám obrátiť sa priamo na kolegu, komisára McCreewyho, ktorý je v Európskej komisii za túto Smernicu vecne zodpovedný.

Stále však neviem, prečo nestačí ostať na pozícií ochrany autorskými zákonmi a skôr sa postarať, aby medzi členmi EÚ v tejto oblasti neboli rozdiely. A na druhú stranu stále sa obávam, že proces schválenia patentu bude sprofanovaný nemožnosťou posudzovať jeho dopad.
Nehovoriac o tom, že aj prvotný stimul pre softwarové patenty vychádzal od Microsoftu, ktorý to podľa mojich správ trošku „vzdal“.
Súvisejúce: Pýtam sa prečo softvérové patenty, dmiba: Európska komisia schválila softvérové patenty

Môže sa Vám ešte páčiť...