Telekomunikačný úrad SR chce obmedziť pásmo 2.4 pre WiFi

Podľa dokumentu v pripomienkovom konaní chce telekomunikačný úrad SR obmedziť prevádzkovanie zariadení v pásme 2.4, čiže bežné WiFi zariadenia. Podľa toho ako sme tu v Spravodaji pochopili ide o nariadenie, ktoré umožní používať iba zariadenia s takou anténou, ktorá bola k zariadeniu dodaná výrobcom a ako Spravodaj chápe úplne vylučuje používanie externých antén. Konkrétne:

7) Zariadenia RLAN nemajú konektor na externú anténu, pracujú s integrovanou (vstavanou) anténou alebo s anténou určenou výrobcom a presne definovanou v sprievodnej technickej dokumentácii.

Súčasný stav je totiž taký, že zariadenia sa skladajú z dvoch WiFi komponentov – samotné aktívne zariadenie „škatuľka“ s APointom a antény.
Spravodaj komentuje: prečo minulý rok sa niesol v znamení povoľovania obmedzení pre vysielaní v týchto voľných pásmach, keď dnes existuje prakticky likvidačný návrh pre celé jedno „odvetvie“?
Spravodaj odpovedá: pretože sa nedodržujú existujúce limity pre vysielací výkon a niektorí panáci vyžarujú z antén ako Temelín. No a nikomu sa nechce chodiť, merať a riešiť takéto prípady. Lepšie je škrtnúť jednou čiarou metódou Dachau.
Tu v Spravodaji sme sa dokonca dozvedeli názory o vytvorení petície proti tomuto návrhu a zatiaľ Spravodaj nenašiel žiadne relevantné zmienky o tomto návrhu v internetových médiách. Spravodaj tak splnil svoju investigatívnu úlohu a posúva tip im.

Môže sa Vám ešte páčiť...