Mŕtve kone v profesionálnom živote

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“


Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:
* obstaráme si větší bič
* vyměníme jezdce
* říkáme: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil…“
* založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
* navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
* zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
* vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
* založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
* vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
* upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
* zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
* zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
* prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
* uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
* vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
* zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
* rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je „lépe, rychleji a levněji“ mrtvý
* založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
* přepracujeme výkonové parametry pro koně
* zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně
* nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
* nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
* restrukturalizujeme stáj
* zdvojnásobíme příděly krmení
* prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
* povýšíme jezdce
* budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
* sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne…
(Jakákoli podobnost s existujícími firmami, projekty TQM, certifikací ISO, procesy QMA a poradci je čistě náhodná, přitažená za vlasy a ostatně úplně mimo…)

Môže sa Vám ešte páčiť...