Generátor Google Sitemap pre Movable Type

madCarrotGoogle v júni 2005 naštartoval ďalšiu vlnu záujmu projektom Google Sitemaps. Podstatou je pomôcť robotovi Googlebot prechádzanie štruktúrou stránok. Pridanie súboru vo formáte predpísanom týmto projektom môže obojstranne napomôcť indexovanie.
Site map je v prvom rade bežný XML dokument obsahujúci odkazy na stránky.
Pre jednoduchšie vytváranie tohto súboru sa programujú rôzne generátory a pre najlepší redakčný systém všetkých čias je to otázka vloženia novej šablóny.


Šablóna ukazuje ako vytvoriť jednoduchý Google Sitemap príspevkov weblogu postavenom na Movable Type. Šablónu vložte ako nový index template a vložte kód zobrazený nižšie. Nezabudnite nazvať výstupný súbor napríklad ako mt-google-sitemap.xml.

<?xml version="1.0" encoding="<$MTPublishCharset$>"?>
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84">
<url>
<loc><$MTBlogURL$></loc>
<lastmod><MTEntries lastn="1"><$MTEntryDate format="%Y-%m-%d"$></MTEntries></lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
<MTEntries>
<url>
<loc><$MTEntryPermalink encode_xml="1"$></loc>
<changefreq>weekly</changefreq>
</url>
</MTEntries>
</urlset>

Po vytvorení súboru musíte po prihlásení do Google Sitemaps (ak máte gmail, máte už konto založené) tento súbor „zaregistrovať“.
Príspevok vznikol na základe originálu madCarrot: Creating a Google Sitemap in Movable Type

Môže sa Vám ešte páčiť...